Anläggning

 

 

Vi erbjuder tekniska konsulttjänster för mark och anläggning inom områdena:

 

Projektledning – vi tar hand om ert projekt eller ingår i er organisation. Vi har kompletta dokumentationssystem och dokumentbanker. Finns det inga rutiner så tar vi fram dem.

 

Produktionsledning – vi kan vara platschefer eller arbetsledare på ert bygge.

 

Projekteringsledning – vi leder er projekteringsorganisation. Vi tar hand om er projekteringsledning, vi kan även sätta ihop en projekteringsgrupp åt er. Små och stora projekt, huvudprojekt eller delprojekt spelar ingen roll.

 

Kalkylering och kostnadsbedömningar – vi tar fram kostnadsunderlag till er och gör kostnadsbedömningar av era åtgärder och planerade arbeten.

 

Vi utför professionella kalkyler med BIDCON ANLÄGGNING. Vår personal har arbetat med Bidcon Anläggning sedan 2006.

 

 

BAS-P  – Bas-P deltar i projekteringsarbetet och bevakar och säkerställer att arbetsmiljöaspekterna i projekteringen och planeringen tas omhand. Vi arbetar efter en strikt checklista när det gäller BAS-P.

Byggledning – vi är beställarens ombud och är byggplatsuppföljare.

 

Projektstöd – vi är stödresurs till beställaren inom projektledning.

 

Rådgivning inom mark och anläggning.

 

Besiktningsman mark och anläggning – vi kan besikta alla typer av markanläggningar. Vår besiktningsman har lång erfarenhet i branschen. Vi kan även göra statusbesiktningar av markanläggningar och upprätta åtgärdsplaner beträffande mark för fastighetsförvaltare.

 

Vi har dessutom ett stort nätverk av samarbetspartners och

kan erbjuda er:

 

Klicka här för att se några av våra

referenser

 

 

 

 

En bild som visar träd, utomhus, kläder, gul

Automatiskt genererad beskrivning