TJÄNSTER

Vi erbjuder tekniska konsulttjänster för mark och anläggning inom områdena:

  • Projektledning – vi tar hand om ert projekt eller ingår i er organisation. Vi har kompletta dokumentationssystem och dokumentbanker. Finns det inga rutiner så tar vi fram dem.

 

  • Projekteringsledning – vi leder er projekteringsorganisation. Vi tar hand om er projekteringsledning, vi kan även sätta ihop en projekteringsgrupp åt er. Små och stora projekt, huvudprojekt eller delprojekt spelar ingen roll.

 

  • Byggledning – vi är beställarens ombud och är byggplatsuppföljare.

 

  • Projektstöd – vi är stödresurs till beställaren inom projektledning.

 

 

 

 

  • Besiktningsman mark och anläggning – vi kan besikta alla typer av markanläggningar. Vår besiktningsman har lång erfarenhet i branschen. Vi kan även göra statusbesiktningar av markanläggningar och upprätta åtgärdsplaner beträffande mark för fastighetsförvaltare.

 

Vi har ett stort nätverk av samarbetspartners och kan dessutom erbjuda er:

 

För förfrågan inom dessa tjänster, klicka på tjänsten.

 

Varmt välkomna att höra av er. forfragan@rnprojekt.se

Inom affärsområde Management erbjuder vi:

 

Verksamhetsutveckling.

 

 

RN MANAGEMENT

Heter vår Management verksamhet.

Inom affärsområde bemanning erbjuder vi:

 

För förfrågan inom dessa tjänster, klicka på tjänsten.

 

 Iryna Vuy ansvarar för affärsområde bemanning.

2020 © ROBERT NYBERG PROJEKT AB