PRIVATEKONOMI.RN-PROJEKT.SE

 

 

gris_fondspar.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image003.gif

Ett sparande i fonder kan gå upp eller ner, ingen garanti alls för något av dessa finns.

 

 

 

pengar brinner.bmp

Avgiften äter upp en större del av ditt kapital än vad man faktiskt kan tro, var därför noga med att kontrollera vad en fond faktiskt har för avgift.

 

 

 

ROBBAN REKOMMENDERAR:

Min rekommendation är förstås baserad på hur stor risk jag bedömer att man skall ta.

·         Pengar som du inte behöver under en längre tid t ex 1-5 år kan du sätta in i ett fasträntekonto och då ha möjlighet att få väldigt hög ränta på dem.

 

·         Spara stora delar av dina pengar i säkra räntekonton hos något finansmarknadsinstitut eller någon bank med ett konto med rörlig ränta runt 3-5% och med fria uttag. Jag skulle lägga 50% av mina pengar på detta sätt. Med ca 50% har du alltid en buffert för oförutsedda utgifter och dina pengar även lätt tillgängliga om det skulle behövas.

 

·         Månadsspara bara i gratisfonder där du får ta del av utvecklingen utan att behöva betala en förvaltningsavgift, för du betalar ju avgiften oavsett hur det gå för fonden. Jag skulle lägga 10% i detta alternativ.

 

·         Köp en del aktier, men sätt dig först in i vad aktier är och vad det innebär. Kolla upp bolagens inriktning. Generellt sett så kan man säga att investmentbolag, medicinbolag, banker och vapenindustri får anses vara mycket starka papper. Men titta även på om du kan hitta ett bolag som håller på med ny innovationsteknik t ex någon miljöteknik.


Robbans rekommenderade spridningar:

20% Sparkonto med bindningstid.

50% Sparkonton med rörlig hög ränta.

10% Månadssparande i gratisfonder.

20% i Aktier och värdepapper.

 

SPARANDE…

Alla vill vi att våra pengar skall växa så mycket som möjligt. Det finns idag egentligen 3st olika former av sparande av pengar för privatpersoner med vanliga inkomster.

 

1.      Sparande på konto, här finns det ett stort antal olika alternativ och val. Räntor från 2,5 – 4% är inte ovanliga. Men dem räntorna finns inte så ofta hos några av de vanligaste bankerna. Det bästa är att lägga pengarna hos så kallade finansmarknadsinstitut t ex Bluestep, Time Finans, Hoistspar, Nordax mfl. Men jag rekommenderar att man kollar upp om institutet har insättningsgaranti. Den innebär att ditt sparande är garanterat av staten upp till 100.000 euro. Bara för att ett företag skriver att dem har insättningsgaranti så behöver dem inte ha kvar det, det kan ha dragits in. Bäst är att kontrollera bolaget på länken nedan. Det är också viktigt att kolla upp vad som gäller med uttagsbegränsningar, självklart avgifter och annat också som kan påverka hur tillgängliga dina pengar är. Det vanligaste är rörliga räntor på konton där du kan ta ut dina pengar. Om du istället kan avvara pengarna under en längre tid 1-5år så får du en låst fast ränta, och då vet du också direkt utfallet. Den räntan kan ofta vara ganska bra och ganska hög.

 

Några enstaka institut t ex 24SPAR och Akelius har väldigt höga räntor, men dessa ställen har ingen insättningsgaranti, och då risker du att förlora upp till insatt belopp om något av dessa institut skulle gå i konkurs.

 

2.      Sparande i fonder, denna sparfond går oftast ut på att du månadssparar i en placeringsplan som du bestämt i din internetbank. Du kan givetvis även köpa enstaka fonder vid olika tillfällen. Bara du har en så kallad fond depå hos din bank eller ditt institut. Sparande i fonder ger dig en möjlighet att över tid ha chans till att få en högre avkastning på dina pengar. Det finns ingen garanti för att du absolut skulle få en bättre avkastning, men du har chansen till den. Pengarna som du placerar i en fond kan både stiga och sjunka i värde alltså, du kan i extrema fall förlora allt ditt kapital, men det är mycket ovanligt. Men man skall vara medveten om risken. Sparar man i fonder så skall man vara medveten om att man kan förlora pengar, och spara därför inte mer pengar än du faktiskt har råd att förlora. En period på 5-10 år kan vara en lagom horisont att följa för att få en korrekt avkastning eller utveckling på fonden. En fond kan bestå av aktier, räntebärande papper, obligationer och kan vara aktivt förvaltad eller index förvaltad. Index förvaltad innebär att en dator i stort sett sköter det mesta av handeln och administrationen i fonden. I en aktivt förvaltad fond är det personalen hos Institutet/banken som sköter fondens affärer.

 

Skall du spara i fonden så skall du framförallt kontrollera AVGIFTEN som fonden kostar. I regel är den högre för en aktivt förvaltad fond och lägre för en indexfond. Men över tiden så är det mycket pengar i fonden som försvinner i avgift. Har du t ex 1000 kr i en fond och en avgift på 1,5% på hela kapitalet så försvinner totalt 15kr på ett år. Det kan låta lite, men allteftersom du får mera pengar i fonden så blir avgiftens betydelse allt större, och fonden måste t ex gå med vinst över 1,5% per år för att du skall få någon utveckling alls. Det man också skall tänka på är att idag så redovisas det ingenstans hur mycket man faktiskt har betalat i fondavgift –många säger att skulle en sådan redovisning finnas så skulle ingen spara i fonder när man kan se vad det kostar. Avgiften dras med en 365:del av sin storlek varje dag, men det redovisas aldrig. Och detta är naturligtvis ett stort problem.

 

Fondernas förmåga att skapa värden långsiktigt är år 2012 i Sverige starkt ifrågasatta om dem verkligen slår t ex ett räntekonto under många års tid.

 

Det finns några fonder som är helt utan avgift, det är b la Avanzas Zerofond. Den är en index fond i princip uppbyggt som en miniatyr av Stockholmsbörsen. Produkten är en lockprodukt för att få in dig som kund i Avanza bank, men du kan naturligtvis bara handla i fonden utan att behöva göra fler affärer i banken. En undersökning som gjorts visade att bara 5st fonder slog Avanzas gratisfond under en period på 5 år, 5st fonder av alla i hela Sverige som var med i jämförelsen. Du kan läsa om jämförelsen här. En gratisfond har alltid en fördel mot alla andra för att den inte har någon avgift.

 

I April 2012 meddelas det också att flera storbanker nu också tar upp kampen med Avanza och flera gratisfonder är på gång vilket naturligtvis är bra för konsumenterna.

Vill du börja spara i fonder så prata med din bank eller kontakta ett institutet som just håller på med fonder och aktieaffärer. Bland dem populäraste 2012 utanför bankerna är Nordnet och Avanza. Dessa har mycket förmånliga villkor för kunderna.

 

3.      Sparande i Aktier och värdepapper, Sparande i aktier och värdepapper är ett sparande för dig som är lite mera insatt och kunnig kring ekonomi och sparande. Du har chans till att tjäna väldigt mycket pengar men kan naturligtvis även här förlora allt. Det som är bra med aktier är att du kan tjäna väldigt mycket pengar och att du bara betalar en avgift vid köp och eventuellt vid försäljning. Du har alltså ingen kostnad som debiteras dig under tiden du äger aktien. Sen kan du få utdelningar från de bolag du äger aktier i på ett visst antal kronor per andel. Aktier som du som en andel i ett bolag. A aktien är en röstandelsaktie som både ger dig en rätt att vara med och rösta på bolagsstämman och som också är en ägarandel i bolaget. En B aktie är egentligen bara en ägarandel i bolaget, men du har då ingen rösträtt på bolagsstämman.

 

Aktier kan ge väldigt höga och bra vinster, allt handlar om hur hög risk man är beredd på att ta, men man skall också här vara försiktig. Bolag som t ex finns på O-Listan är bolag som det generellt sett är väldigt hög ”risk” att investera i. Medans bolagen på Stockholmsbörsens A-Lista kan betecknas som betydligt säkrare att investera i. Bolagen som finns på A-Listan kan man generellt säga att dem knappast går i konkurs i morgon, det får betecknas som ganska säkra bolag. Medans bolag på O-listan är allt annat än säkra, men hittar du en komet där så kan du tjäna väldigt mycket pengar. Tänk även på att du i denna sparform även måste ”vara” medveten om att du kan förlora allt, satsa därför aldrig mer än du har råd att förlora. Det bör gälla som en grundregel.

 

Här hittar du några användbara länkar vad det gäller räntesparande…

Compricers sajt med ränteöversikt sparräntor dagsaktuella…

Sök på om företaget har insättningsgaranti…

 

Här kan du gå till Gästboken och skriva en kommentar...

tillbaka.jpg                       2012 © ROBERT NYBERG för RN-PROJEKT