Anläggning

 

 

Vi erbjuder tekniska konsulttjänster för mark och anläggning inom områdena:

 

Projektledning – vi tar hand om ert projekt eller ingår i er organisation. Vi har kompletta dokumentationssystem och dokumentbanker. Finns det inga rutiner så tar vi fram dem.

 

Produktionsledning – vi kan vara platschefer eller arbetsledare på ert bygge.

 

Projekteringsledning – vi leder er projekteringsorganisation. Vi tar hand om er projekteringsledning, vi kan även sätta ihop en projekteringsgrupp åt er. Små och stora projekt, huvudprojekt eller delprojekt spelar ingen roll.

 

BAS-P  – Bas-P deltar i projekteringsarbetet och bevakar och säkerställer att arbetsmiljöaspekterna i projekteringen och planeringen tas omhand. Vi arbetar efter en strikt checklista när det gäller BAS-P.

Byggledning – vi är beställarens ombud och är byggplatsuppföljare.

 

Projektstöd – vi är stödresurs till beställaren inom projektledning.

 

Kalkylering och kostnadsbedömningar – vi tar fram kostnadsunderlag till er och gör kostnadsbedömningar av era åtgärder och planerade arbeten.

 

Rådgivning inom mark och anläggning.

 

Besiktningsman mark och anläggning – vi kan besikta alla typer av markanläggningar. Vår besiktningsman har lång erfarenhet i branschen. Vi kan även göra statusbesiktningar av markanläggningar och upprätta åtgärdsplaner beträffande mark för fastighetsförvaltare.

 

Vi har dessutom ett stort nätverk av samarbetspartners och

kan erbjuda er:

 

Klicka här för att se några av våra

referenser

 

 

 

 

En bild som visar träd, utomhus, kläder, gul

Automatiskt genererad beskrivning