Anläggning

 

 

Vi erbjuder tekniska konsulttjänster för mark och anläggning inom områdena:

 

Projektledning – vi tar hand om ert projekt eller ingår i er organisation. Vi har kompletta dokumentationssystem och dokumentbanker. Finns det inga rutiner så tar vi fram dem.

 

Produktionsledning – vi kan vara platschefer eller arbetsledare på ert bygge.

 

Projekteringsledning – vi leder er projekteringsorganisation. Vi tar hand om er projekteringsledning, vi kan även sätta ihop en projekteringsgrupp åt er. Små och stora projekt, huvudprojekt eller delprojekt spelar ingen roll.

 

BAS-P – Bas-P deltar i projekteringsarbetet och bevakar och säkerställer att arbetsmiljöaspekterna i projekteringen och planeringen tas omhand. Det handlar om att säkerställa att riskinventeringar görs av projektörerna och att granska handlingar och tänkta arbetsmetoder för att få bästa möjliga utförande. Allt detta är underlag till den arbetsmiljöplan som BAS-P sedan upprättar. Det handlar också om att ta hänsyn till att anläggningen skall vara enkel att sköta i driftskedet, lättillgänglig för service och underhåll. Att välja system och material som gör att arbetsmiljön optimeras, att tunga lyft eller andra risker minimeras. Vi arbetar efter en strikt checklista när det gäller BAS-P.

Byggledning – vi är beställarens ombud och är byggplatsuppföljare.

 

Projektstöd – vi är stödresurs till beställaren inom projektledning.

 

Kalkylering och kostnadsbedömningar – vi tar fram kostnadsunderlag till er och gör kostnadsbedömningar av era åtgärder och planerade arbeten.

 

Rådgivning inom mark och anläggning.

 

Besiktningsman mark och anläggning – vi kan besikta alla typer av markanläggningar. Vår besiktningsman har lång erfarenhet i branschen. Vi kan även göra statusbesiktningar av markanläggningar och upprätta åtgärdsplaner beträffande mark för fastighetsförvaltare.

 

Vi har dessutom ett stort nätverk av samarbetspartners och

kan erbjuda er:

 

Klicka här för att se några av våra

referenser

 

 

 

 

En bild som visar träd, utomhus, kläder, gul

Automatiskt genererad beskrivning